De stedenbanden als brug tussen Randland en Randstad

Lees meer

Grenzenloos Talent

Lees meer

Empty Planet

The shock of global population decline

Lees meer

Lage SES en gezond gedrag

Lees meer

Dorpen in Groningen. Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder

Lees meer

Mechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede: Een literatuuronderzoek

Lees meer

De laatste school..?

Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Lees meer

Bevolkingsdaling en de effecten op de bereikbaarheid en de mobiliteit in Nederland

Lees meer

Vitaal Platteland!

Samen de kracht van het platteland benutten

Lees meer

Betere leefbaarheid dankzij zelfrijdend vervoer?

Verkenning haalbaarheid pilot Ferwert

Lees meer

Start-ups aan de randen van het land

Lees meer

Zorg om banen in de ouderenzorg

Lees meer

De Zeeuwse arbeidsmarkt

Aanbod en vraag in Zeeland

Lees meer

Vitale kernen in Vitale Netwerken in Zuid-Holland

Lees meer

Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan

Tafel van verkenning

Lees meer

Addressing brain drain: The local and regional dimension

Lees meer

Werkt Het?

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2018

Lees meer

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Lees meer

Universities and Regional Economic Development

Lees meer