Zuidoost-Drenthe in de nieuwe geografie van de economie

Lees meer

Regionaal maatschappelijk onbehagen

Naar een rechtsstatelijk antwoord op perifeer ressentiment

Lees meer

Leerlingenstromen in het Voortgezet Onderwijs in Noord-Groningen

Lees meer

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Lees meer

The Case for Degrowth

Lees meer

Dealing with the loss of the village supermarket: The perceived effects two years after closure

Lees meer

Hoe benutten we de economische potentie van Twente?

Lees meer

Essay: Korte voedselketens en de gemeente

Lees meer

Methodische beschrijving Gebrookerbos

Lees meer

Atlas of Demography

Lees meer

The Demographic Landscape of EU Territories

Challenges and opportunities in diversely ageing regions

Lees meer

Lerende evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Lees meer

Towards the Wellbeing Economy

Implications for Public, Environmental and Financial Policy

Lees meer

Demographic Outlook for the European Union 2021

Lees meer

Van kansarme naar kansrijke gebieden

Acht inzichten voor woningmarkten met bevolkingsdaling

Lees meer

Deeltijdwonen in Vlissingen

Lees meer

Brede Welvaart in Fryslân

Eerste duiding van de CBS-monitor

Lees meer

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Samen voor de beste dienstverlening aan ouderen

Lees meer

Zo kan het wél

Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland

Lees meer

Place attractiveness

A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour

Lees meer