European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance (ESCAPE)

Lees meer

Verkenning Bevolking 2050

Lees meer

De regionale economie 2018

Lees meer

ITEM Grenseffectenrapportage 2019

Lees meer

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Lees meer

Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

Lees meer

Land in samenhang

Krimp en regionale kansengelijkheid

De 5 leden van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling schreven ieder vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid. Lees meer

Indicator risico op vervoersarmoede

Lees meer

Comparative analysis of rural poverty and inequality in the UK and the US

Lees meer

Evaluatie Krimpbeleid Provincie Groningen 2010-2020

Lees meer

Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050

Woningbouwveronderstellingen

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: demografische veronderstellingen

Demografische veronderstellingen

Lees meer

Die Zukunft der Regionen in Deutschland

Zwischen Vielfalt und Gleichwertigkeit

Lees meer

De bus over de grens

Grensoverschrijdende busverbindingen in Nederland

Lees meer

Kennisdossier Onderwijs en Krimp

Toekomst van de Friese onderwijsvoorziening

Lees meer

Brede Welvaartsindicator (BWI)

Lees meer

Leven in Fryslân

Lees meer

Toekomst Oldambster boerderijen

Lees meer

Land van Cuijk

verkenning naar samenhang in opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied

Lees meer