Buurtsupers: integrale interventie voor leefbaarheid, re-integratie en participatie

Lees meer

Landelijk gebied en leegstand

Lees meer

Door het midden!

Lees meer

De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Lees meer

De arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Lees meer

Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie 2017

Lees meer

Kansen zien, pakken en krijgen

Lees meer

Essay: De emancipatie van de periferie

Lees meer

De triomf van het dorp

Lees meer

Drentse Retailagenda 2016-2019

Lees meer

Zorgzame dorpen

Lees meer

UWV-publicatie over trends op de regionale arbeidsmarkt

Lees meer

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Lees meer

Hier wordt de toekomst gebouwd

Lees meer

Leegte en ruimte. Over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland

Lees meer

Leefbaarheid Drenthe

Lees meer

Participatie in het aardbevingsgebied

Lees meer

Raadgever bevolkingskrimp

Lees meer

Vergunninghouders in krimpregio's

Lees meer

De dorpse doe-democratie

Lees meer