Ouder worden op het Vlaamse platteland

Over wonen,zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden

Lees meer

Overview of a sample of existing foresight and scenario studies carried out at EU and global levels

Lees meer

Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan

Tafel van verkenning

Lees meer

Participatie in het aardbevingsgebied

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050

Woningbouwveronderstellingen

Lees meer

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: demografische veronderstellingen

Demografische veronderstellingen

Lees meer

PBL-onderzoeksprogramma Regio Deals voor de brede welvaart 2019-2021

Tussentijdse inzichten 2020

Lees meer

Personalized & Customized Health

Lees meer

Place attractiveness

A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour

Lees meer

Promoting Social Justice and Equity in Shrinking Cities

Lees meer

Raadgever bevolkingskrimp

Lees meer

Reciprocity Contracts France

Lees meer

Regiobeeld Noord

Lees meer

Regio Deal Lab Governance: Tussentijdse leerervaringen

Lees meer

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen tussen 1975-2040

Lees meer

Regionale transformatieopgaven woningmarkt

Lees meer

Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

Lees meer

Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

Lees meer

Reisgids maatschappelijke voorzieningen

Lees meer

Reizen voor ambities?

Lees meer