Addressing brain drain: The local and regional dimension

Lees meer

Burgerinitiatieven en overheden

samenwerken en clusteren, een nieuwe trend in Fryslân

Lees meer

Burgers doen het zelf!

De Zorgcoöperatie Hoogeloon

Lees meer

Busgebruikers door dik en dun

Lees meer

Coöperatief bewonersbedrijf zo doe je dat!

Lees meer

Dealing with Urban and Rural Shrinkage

Formal and informal strategies

Lees meer

Defining ‘Success’ of Local Citizens’ Initiatives in Maintaining Public Services in Rural Areas: A Professional's Perspective

Lees meer

De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving

Over de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Lees meer

De Zeeuwse arbeidsmarkt

Aanbod en vraag in Zeeland

Lees meer

Europe's Demographic Future

Where the Regions Are Heading after a Decade of Crises

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2018

Lees meer

Herhalingsstudie naar de gevolgen en ervaringen van de sluiting van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen: twee jaar na de sluiting

Lees meer

Innovaties in het mbo in dunbevolkte gebieden

Lees meer

Internationale aspecten van de NOVI

Lees meer

Jaarplan Platform31 2018: signaleren, verbinden, meedoen

Lees meer

Krimp, de tegenhanger van verdichting

Lees meer

Ouder worden op het Vlaamse platteland

Over wonen,zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden

Lees meer

Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan

Tafel van verkenning

Lees meer

Reciprocity Contracts France

Lees meer

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen tussen 1975-2040

Lees meer