Atlas van Kansen voor Noord-Limburg, Viersen en Kleve

Lees meer

‘Burgerinitiatief vraagt om meer betrokkenheid van de overheid’

Lees meer

CBS Bevolkingstrends 2013 - Bevolking van vertrekregio's blijft sociaal-economisch achter

Lees meer

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Lees meer

De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Lees meer

Demografische krimp en arbeidsmarkt

Lees meer

Demographic changes, housing policies and urban planning - Examples of situations and strategies in Nordic municipalities

Lees meer

Dorpen in verandering

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten - experimenten op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en voorzieningen

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten - Experimenteren met wonen, ruimte en voorzieningen

Lees meer

Financiële risico’s van woningeigenaren in krimpregio’s

Lees meer

Kansenatlas voor de Euregio Scheldemond (m.n. Zeeuws-Vlaanderen, Brugge, Gent en Sint-Niklaas)

Lees meer

Kansenatlas voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken

Lees meer

Minder mensen, meer initiatief - Bevolkingsdaling en burgerschap

Lees meer

Onderscheid in leefbaarheid - Ontwikkeling van de leefbaarheid 2010-2012

Lees meer

Revolution Detroit : Strategies for Urban Reinvention

Lees meer

Vergrijzing en ruimte

Lees meer