De krimpende stad. Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de lokale economie

Lees meer

Het beste van twee werelden

Lees meer

Krimpen met Kwaliteit

Interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling

Lees meer

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling

Lees meer

Kennisagenda krimp (KKNN)

Lees meer

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Lees meer

Kennisagenda Bevolkingsdaling

Lees meer

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Lees meer

Krimp, het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en praktijk

Lees meer

Revolution Detroit : Strategies for Urban Reinvention

Lees meer

Dorpen in verandering

Lees meer

De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

Lees meer

Kansenatlas voor de Euregio Scheldemond (m.n. Zeeuws-Vlaanderen, Brugge, Gent en Sint-Niklaas)

Lees meer

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten - experimenten op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en voorzieningen

Lees meer

Evaluatie krimpexperimenten - Experimenteren met wonen, ruimte en voorzieningen

Lees meer

Kansenatlas voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken

Lees meer

Onderscheid in leefbaarheid - Ontwikkeling van de leefbaarheid 2010-2012

Lees meer

Minder mensen, meer initiatief - Bevolkingsdaling en burgerschap

Lees meer

Vergrijzing en ruimte

Lees meer