Cover europa berlin institute cover 1520600358

Europe's Demographic Future

Where the Regions Are Heading after a Decade of Crises

Lees meer

Dealing with urban and rural shrinkage cover 1520857005

Dealing with Urban and Rural Shrinkage

Formal and informal strategies

Lees meer

Cover burgers doen het zelf cover 1521722516

Burgers doen het zelf!

De Zorgcoöperatie Hoogeloon

Lees meer

Cover regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van ouderen cover 1522749357

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen tussen 1975-2040

Lees meer

Cover burgerinitiatieven en overheden cover 1522914904

Burgerinitiatieven en overheden

samenwerken en clusteren, een nieuwe trend in Fryslân

Lees meer

Sociologia ruralis cover 1515070991

Defining ‘Success’ of Local Citizens’ Initiatives in Maintaining Public Services in Rural Areas: A Professional's Perspective

Lees meer

Cover rural 3.0 a framework for rural development cover 1524138864

Rural 3.0.

a framework for rural development

Lees meer

Cover de functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving cover 1527000186

De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving

Over de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Lees meer

Cover slimme streken cover 1527104140

Slimme streken

De kracht van het platteland

Lees meer

Cover toekomstperspectieven voor de ont groeiende stad cover 1529593397

Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad

Lees meer

Cover busgebruikers door dik en dun cover 1529412587

Busgebruikers door dik en dun

Lees meer

Cover busgebruikers door dik en dun cover 1529412587

Krimp, de tegenhanger van verdichting

Lees meer

Cover wonen over de grens cover 1533639327

Wonen over de grens

Onderzoek naar woonmigratie tussen Nederlandse en Duitse grensgemeenten

Lees meer

Cover ouder worden op het vlaamse platteland cover 1534938912

Ouder worden op het Vlaamse platteland

Over wonen,zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden

Lees meer

Cover cooperatief bewonersbedrijf cover 1530537147

Coöperatief bewonersbedrijf zo doe je dat!

Lees meer

Cover lerend werken en werkend leren cover 1530715757

Innovaties in het mbo in dunbevolkte gebieden

Lees meer

Cover internationale aspecten van de novi cover 1534925099

Internationale aspecten van de NOVI

Lees meer

Cover universities and regional economic development engaging with the periphery cover 1540467504

Universities and Regional Economic Development

Lees meer

Cover actieplan bevolkingsdaling bzk cover 1557913636

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Lees meer

Cover grenseffectenrapportage 2018 cover 1542725655

Grenseffectenrapportage 2018

Lees meer