Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Lees meer

Klein land, grote keuzes

Ruimtelijke ordening richting 2050

Lees meer

Dwars door Nederland

Ruimtelijke verschillen in beeld

Lees meer

Interregionaal verhuizen en de werkzekerheid van starters

Lees meer

De kwalitatieve woningvraag in Twente

Een herijking van de prognoses tot 2030

Lees meer

De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Lees meer

Evaluatie van de Dorpsondersteuner

Lees meer

Bottom–up initiatieven

Uitkomsten Kennistafel november 2019

Lees meer

Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen

Lees meer

Promoting Social Justice and Equity in Shrinking Cities

Lees meer

Demografische uitdagingen in de EU in het licht van de ongelijkheid op economisch en ontwikkelingsvlak

Verkennend advies op verzoek van het Kroatische voorzitterschap

Lees meer

Spatial differences and the impact of the lockdown on well-being in the Netherlands

Lees meer

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Lees meer

Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling

Lees meer

De energietransitie als verbinder van platteland en stad?

Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt - Prognose en Scenario’s 2020-2035

Prognose en Scenario’s 2020-2035

Lees meer

Woningmarktopgave krimpregio’s tot 2040

Een modelmatige verkenning met financiële inzichten

Lees meer

Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

Lees meer

European Commission Report on the Impact of Demographic Change

Lees meer