Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

Lees meer

De opgave van vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Zuid-Holland

Lees meer

Personalized & Customized Health

Lees meer

Verhuizingen van Friese jongeren

Lees meer

Mobiliteit in dunbevolkte regio’s

Lees meer

Gebrookerbos

Van weiland naar wij-land

Lees meer

Succesvolle transitie van winkelgebieden door regionale afstemming

Lees meer

De VAB-opgave in het Groene Hart

Lees meer

Analyse regeerakkoord kabinet-Rutte III

Lees meer

Leegstand in Brabant

Lees meer

Decentralisatie naar nieuwe fase

visiedocument onderwijshuisvesting

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2017

Lees meer

Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Lees meer

Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden

Lees meer

Verbetering en verschillen

Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbarometer 2016

Lees meer

De VAB-opgave van de provincie Noord-Holland

Lees meer

Liveable Villages: The Relationship between Volunteering and Liveability in the Perceptions of Rural Residents

Lees meer

Brede blik op erfgoed

Over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving

Lees meer

Herhalingsstudie naar de gevolgen en ervaringen van de sluiting van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen: twee jaar na de sluiting

Lees meer

Reciprocity Contracts France

Lees meer