Hoe regelen we de regio?

Een verkenning naar de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s op lokaal bestuur

Lees meer

Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie 2016

Lees meer

Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen

Lees meer

Nederland in Balans

Een nieuwe koers voor krimregio's

Lees meer

Responsieve regio. Pionieren met demografische transitie in Noord-Nederland

Lees meer

Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden

Van krimp naar rek

Lees meer

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Lees meer

Doelmatig huisvesten

Lees meer

Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven

Lees meer

Zelfsturing 3.0

Lees meer

De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen

Lees meer

Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

Lees meer

Dorpsleven tussen stad en land

Lees meer

Kennisagenda 2017

Lees meer

Woningmarkt in Twente

Lees meer

Zunehmende Polarisierung der Immobilienpreise in Deutschland bis 2030

Lees meer

Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken.

Lees meer

Juridische Expertpool Planschade

De lessen uit 6 jaar toegepaste theorie

Lees meer

Maatschappelijk vastgoed in verandering

Lees meer

Een betere matching van vraag en aanbod van vrijkomende agrarische bebouwing

Lees meer