De crowd en de krimp

Lees meer

Vastgoed voor de buurt

Lees meer

Kleine gebaren

Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland

Lees meer

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015

Lees meer

Brochure Parade van Plattelandskerken

Lees meer

The Flexible City

Lees meer

Actieplan bevolkingsdaling

Lees meer

Anticipeerprogramma Zuid-Holland; Self-fulfilling prophecy?

Lees meer

Lessen over samenwerken aan wonen en zorg in de Achterhoek

Project uit de tweede ronde experimenten bevolkingsdaling

Lees meer

Herverkaveling Balk

Lees meer

De gevolgen van het verdwijnen van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen

Lees meer

Tactical Ulrumism – De lessen van Jane Jacobs voor een krimpgemeenschap uit Noord-Groningen

Lees meer

Reizen voor ambities?

Lees meer

Ondernemerskracht in krimpregio's - Evaluatie experimenten bevolkingsdaling tweede ronde

Lees meer

Zeeland in stroomversnelling

Lees meer

De Antistad - pionier van kleiner groeien

Lees meer

Nederlandse grensregio's en de glazen muur met Duitsland en België

Lees meer

De dorpse doe-democratie

Lees meer

Vergunninghouders in krimpregio's

Lees meer

Raadgever bevolkingskrimp

Lees meer