Zorgvastgoed in krimpgebieden – vliegtuigen in de woestijn?

Dilemma’s en regievraagstukken over leegstaand zorgvastgoed in de krimpregio

Het zal de laatste tijd niemand zijn ontgaan: veel zorginstellingen moeten sluiten. Het is een trend die al enige tijd geleden is ingezet en die met de grote kostenbeheersingsoperaties verhevigd wordt voortgezet. Dit leidt in heel Nederland tot sluiting van zorginstellingen en tot het vraagstuk wat te doen met leegkomend zorgvastgoed. In de krimpgebieden is dit vraagstuk nog pregnanter en ingewikkelder dan in de rest van Nederland. Het Krimpcafé van 13 november in Groningen had leegstaand zorgvastgoed als thema. Hoe gemoedelijk het begrip Krimpcafé ook mag klinken, de kroeggangers werden voor een paar fikse hersenkrakers geplaatst.

Lees het artikel