Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het aantal mensen dat die zorg zou kunnen leveren, neemt de komende decennia echter juist af. In deze notitie gaat het PBL in op deze demografische ontwikkeling en verkent 2 mogelijke oplossingen:

  • het aantrekken van zorgprofessionals uit onder andere het buitenland en
  • het inzetten van zorgrobots en andere technologische innovaties.

Deze notitie is onderdeel van een meerjarig onderzoeksprogramma naar het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het brede onderzoek kent een regionale invalshoek. Als gevolg van regionale verschillen in bijvoorbeeld de woningvoorraad en demografische ontwikkelingen zijn de knelpunten, gevolgen en beleidsopgaven van het langer zelfstandig wonen in een regio als Amsterdam anders dan bijvoorbeeld in de Achterhoek.

Lees verder (PBL)

Bekijk