Zo kan het wél

Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland

De tijd is rijp voor een serieus onderzoek naar een andere organisatie van het regionale bestuur. Fryslân en Zeeland zijn bij uitstek geschikt als experimenteer-provincies waarbij taken zoveel mogelijk onder de hoede komen van het provinciebestuur.

Dit is een van de conclusies van het wetenschappelijke essay ‘Zo kan het wél. Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland’ van prof. dr. Caspar van den Berg (RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden) en dr. Herman Lelieveldt (University College Roosevelt in Middelburg).

Het essay komt voort uit de samenwerking van Fryslân en Zeeland, een samenwerking die aangemoedigd wordt door het ministerie van BZK. Fryslân en Zeeland hebben qua aard en schaal veel overeenkomsten. Beiden liggen buiten de Randstad, kampen met uitdagingen op gebieden als onderwijs, wonen, krimp, verzilting, verdediging tegen het water en energietransitie.

Lees verder (provinsje Fryslân)