Woonzorgatlas Fryslân

Binnen Platform GEEF hebben de Friese woningcorporaties Accolade, De Bouwvereniging, Elkien en WoonFriesland, in samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau, de handen ineen geslagen om het bestaande zorgvastgoed in Friesland inzichtelijk te maken. De resultaten hiervan staan in de Woonzorgatlas Fryslân. Met deze atlas kan nu goed ingespeeld worden op het veranderende landschap van het zorgvastgoed en haar bewoners. En nog belangrijker helpt het ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende goede woningen zijn voor mensen met een zorgvraag. De atlas is te downloaden en vanaf half juni interactief te benaderen via de website.

Lees verder op Platform GEEF.

Lees de Woonzorgatlas Fryslân (pdf)