Dorpen in verandering

Dorpen in Nederland en Vlaanderen zijn voortdurend in verandering. Onderzoek en beleid doen vaak weinig recht aan de veranderende realiteit in dorpen. Machtige beelden uit het verleden verhinderen zowel bij onderzoekers als beleidsmakers het zicht op het heden. Hierdoor biedt beleid vaak onvoldoende perspectief om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen.’ Dat stellen Frans Thissen (gastdocent aan de UvA) en Maarten Loopmans (docent aan de KU Leuven) in een artikel in tijdschrift Rooilijn van de Universiteit van Amsterdam.

In dit themanummer van Rooilijn over ‘dorpen in verandering’ concluderen de meeste auteurs dat in het debat over dorpen het ontbreekt aan optimistische nieuwe sociale en economische denkbeelden. Zo zien Frank van Dam en Femke Daalhuizen (Planbureau voor de Leefomgeving) vergrijzing als een kans voor dorpen. Frans Thissen en Maarten Loopmans laten zien hoe het woondorp een perspectief kan bieden voor dorpsbewoners. Geert Mak laat zich in een interview uit over dorpsidentiteit, burgerinitiatieven en het belang van dorpsvoorzieningen. Verder artikelen over de kansen van leegstaande woningen in Zeeland, jongeren die op het platteland blijven wonen en dorpen in de Vlaamse Westhoek. Lotte Vermeij (SCP) spreekt zich uit over de risico’s van ongelijkheid tussen dorpen.

Lees het themanummer (pdf)