Wonen over de grens

Onderzoek naar woonmigratie tussen Nederlandse en Duitse grensgemeenten

Eén op de vijf Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang. Als Nederlanders overwegen om te verhuizen naar Duitsland dan spelen bij hen de lagere woonkosten en het grotere woongenot een rol. Duitsers noemen als overwegingen het sociale klimaat, het woongenot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Van alle 36 gemeenten langs de grensstreek met onze Oosterburen, hebben Vaals en Enschede de hoogste grensoverschrijdende migratie.

De absolute grensoverschrijdende migratie blijft de laatste jaren zeer beperkt. In 2014, 2015 en 2016 verhuisden vanuit de 36 grensgemeenten gemiddeld ruim 2.600 personen per jaar naar ons buurland.

Lees verder

Download

Sander Klaver en Mark Harmsen, Wonen over de grens (pdf)