Werven en verbinden: krimp en erfgoed in Europa

Steeds meer gebieden in Nederland, maar ook in Europa, hebben te maken met een terugloop van de bevolking en de negatieve effecten ervan. De sociale en economische vitaliteit gaat in deze gebieden achteruit, maar er zijn ook lichtpuntjes. Het boek Werven en verbinden: krimp en erfgoed in Europa laat met inspirerende voorbeelden uit Frankrijk, België en Duitsland zien hoe erfgoed die achteruitgang kan ombuigen.

In krimpgebieden is sprake van een neerwaartse spiraal: bewoners trekken weg, bedrijven, winkels en scholen sluiten, met als gevolg nog meer bewoners die vertrekken.
Erfgoed kan echter zorgen voor nieuwe kansen. Het kan bewoners van een dorp, stad of streek trots maken en aanzetten tot nieuwe initiatieven. Een oude school of kerk kan een ontmoetingsplek voor de buurt worden. Jonge ondernemers vinden een inspirerende werkplek in een oude fabriek. Bovendien stimuleert erfgoed het toerisme.

Werven en verbinden is gebaseerd op het onderzoek Krimp en erfgoed in Noordwest-Europa, verkenning van een uitdagend probleem. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder leiding van het Netwerk Erfgoed en Ruimte waarin de universiteiten van Delft, Wageningen en Amsterdam (VU) samenwerkten. De Rijksdienst wil met steun in de vorm van kennis, geld en capaciteit de kansen benutten die erfgoed biedt in het regionaal en lokaal krimpbeleid.

Lees de publicatie (pdf)