Werkt Het?

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde onlangs het rapport Werkt het? waarin zij de werkgelegenheidsmetingen van structuurversterkende programma’s beoordeelt die zijn uitgevoerd in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in de periode 2005 – 2015.

De Rekenkamer constateert dat veel ramingen niet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden; ze presenteren geen dekkend overzicht van effecten, zijn niet controleerbaar of benoemen onzekerheden en risico’s niet. Ook worden er geen scenario’s of projectalternatieven uitgewerkt. Bij een aantal ramingen speelde ‘wensdenken’ een rol en werden zeer positieve aannames gehanteerd.

De Rekenkamer beveelt de provincies aan om ramingen en vaststellingen kritisch te toetsen. Wees alert op wensdenken en op te rooskleurig gepresenteerde informatie. Voer een ex ante en ex post evaluatie uit voor majeure en risicovolle projecten.

.

Download

  • de drie deelrapporten Werkt Het? van de Noordelijke Rekenkamer.