Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

De afgelopen decennia concentreerden bevolking en banen zich steeds meer in stedelijke gebieden, vooral in de Randstad. De vraag is hoe sterk deze beweging zich in de toekomst doorzet. Onzekerheid is troef, zoals blijkt uit vier toekomstbeelden van het CPB en het PBL.

Zowel een toekomst waarin de sterke concentratie van bevolking naar de Randstad doorzet is mogelijk als ook een toekomst met minder concentratie en mogelijk zelfs meer spreiding van de bevolking.

Lees het artikel in Demos (NIDI)