De opgave van vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Zuid-Holland

In het landelijk gebied van Zuid-Holland komt de komende jaren veel agrarische bebouwing vrij, blijkt uit recent onderzoek van het Kadaster en Wageningen Research. Provincie Zuid-Holland gaat met regionale partijen aan de slag om deze bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In periode 2015-2030 zullen circa 1.300 bedrijven stoppen (circa 1,3 mln. m² pandoppervlakte).
  • De meerderheid van de huidige agrarische bedrijven is ook actief op andere terreinen zoals natuurbeheer.
  • Er is veel potentie in het transformeren van leegstaande agrarische gebouwen naar andere functies.

Lees de publicatie Vrijkomende Agrarische Bebouwing Zuid-Holland (pdf)