Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

In 2030 staat 15 miljoen m2 agrarisch onroerend goed leeg. Dat komt overeen met de oppervlakte van meer dan 2.100 voetbalvelden. De verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt daarmee die van kantoor- of winkelruimte. Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang. Innovatieve oplossingen zullen naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig zijn. Alterra Wageningen UR onderzocht in opdracht van InnovatieNetwerk omvang, ligging en type van de gebouwen.

Lees de publicatie