Vraagdruk woningbouwcorporaties Fryslân

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP. Dit onderzoek is mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in Fryslân de vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen.

De doorstroom op de Friese sociale huurmarkt is historisch laag. Dit is vooral het geval bij de populaire grondgebonden woningen; de goedkopere gestapelde woningen komen vaker vrij voor verhuur.