Voortgangsrapportage Regio Deals 2021

Dit rapport van het ministerie van BZK schetst de voortgang van de verschillende Regio Deals in 2021. De Regio Deal wordt breed gezien als een effectief instrument waarbij regionale partners samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen.

Tevens schetst minister Bruins Slot de contouren voor de nieuw af te sluiten Regio Deals en het beoogde proces, en over de voortgang van de lopende Regio Deals.