cover-Vitale-kernen-in-Vitale-Netwerken-in-Zuid-Holland

Vitale kernen in Vitale Netwerken in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland verkent hoe zij samen met betrokkenen kan bijdragen aan vitale en leefbare kleine kernen in Zuid-Holland. Wonen in een kleine gemeenschap buiten, maar wel dichtbij de stad, is namelijk voor veel inwoners aantrekkelijk. Maar de aantrekkelijkheid komt onder druk te staan als voorzieningen verdwijnen en bevolkingsopbouw in de kernen drastisch verandert.

De provincie is een verkenning gestart naar hoe kleine kernen vitaal blijven. De provincie gaat de komende tijd samen met betrokken gemeenten aan de slag met de resultaten van de onderzoeken. Dat moet leiden tot een vervolgaanpak die bijdraagt aan het verder versterken van vitaliteit in de kernen van Zuid-Holland.

Lees verder (provincie Zuid-Holland)

Zuid-Holland heeft 62 grote en 476 kleine kernen. In het rapport Vitale kernen in Vitale Netwerken in Zuid-Holland komen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Midden-Holland, Rijnstreek en Voorne-Putten in beeld. In het Schetsboek Dirksland, Klaaswaal, Noordeloos, Schipluiden, Driebruggen en Warmond.