Vitaal Platteland!

Samen de kracht van het platteland benutten

Er gaat veel aandacht uit naar stedelijke bereikbaarheid, het oplossen van (fiets)files en het overvolle openbaar vervoer in de Randstad. In andere delen van Nederland kampen inwoners en overheden met hele andere uitdagingen. Door verschillende demografische ontwikkelingen is het steeds lastiger om in het buitengebied een leefbare en vitale gemeenschap in stand te houden. De bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkels, onderwijs en zorg, komt onder druk en het openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking. Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied en draagt bij aan een inclusieve samenleving.

Dit vergt een gecoördineerde aanpak tussen verschillende partijen zoals gemeenten en provincies, maar ook kennis van zaken en betrokkenheid van burgers en bedrijven. Deze notitie geeft duidelijk richting voor welke mobiliteitsvraagstukken en met welke partijen dit het beste opgepakt kan worden. Het vormt daarmee een richtinggevende discussienota die duidelijke keuzes voorlegt aan betrokken partijen. De vraagstukken zijn te complex om door één partij opgelost te kunnen worden. Dit vraagt om afstemming, samenwerking en maatwerk op diverse schaalniveaus. Samen op weg naar een vitaal platteland.

Download

Zie ook: Zeeland als mobiliteitslab (provincie Zeeland, 17 januari 2019)