Van Onderop!

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK het afgelopen anderhalf jaar inhoud gegeven aan een kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen. Dit kennisprogramma is bedoeld voor zowel initiatiefnemers als professionals die betrokken zijn bij herbestemming, herontwikkeling of sloop/nieuwbouw van gebouwen of de herinrichting van de openbare ruimte in deze gebieden. De bevindingen zijn gebundeld in de eenmalige publicatie ‘Van Onderop!’ en is op 4 oktober gepresenteerd tijdens de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling.

In de publicatie Van Onderop! Bottom-up-initiatieven in krimpgebieden zijn diverse voorbeeldprojecten en bijdragen opgenomen van o.a. Safka Overweel, Tanja Abbas, Linda Commandeur, Martin van der Maas, Theo Adema, Corine Flendrie – van der Schoot, Erik van den Eijnden, Bas Snoeker, Bas Breman, Enno Zuidema, Elly van de Klauw, Korrie Melis, Pim Geerts, Judith Lekkerkerker en Sjors de Vries.