Urban Decline within the Region

Terwijl veel steden en regio’s in de afgelopen decennia sterke groei hebben laten zien, zijn er ook die wat betreft bevolking en vaak ook werkgelegenheid krimpen. Dit proces van demografische en economische krimp kan bijdragen aan een afname van de leefbaarheid in deze gebieden. Josje Hoekveld onderzoekt in haar proefschrift hoe demografische en economische ontwikkelingen elkaar door de tijd heen beïnvloeden in een krimpregio. Daarnaast kijkt ze naar de zogenoemde intraregionale differentiatie in bevolkingsontwikkeling in twee vergelijkbare regio’s: Saarland in Duitsland en Zuid-Limburg in Nederland.

Lees het proefschrift
of de
samenvatting