Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Noord-Limburg is een ‘anticipeerregio’ en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning van Ruimtevolk en gemeente Venlo kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?

Lees de publicatie, Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg (ISSUU), Ruimtevolk en en Regio Venlo, 2017.