Towards the Wellbeing Economy

Implications for Public, Environmental and Financial Policy

Steeds meer mensen en organisaties pleiten voor een economie gericht op brede welvaart. Maar wat betekent dit? De Jonge Economen Denktank van the Future Markets Consultation – Sam de Muijnck, Elisa Terragno Bogliaccini en Jim Richard Surie – heeft onderzocht wat het betekent voor de publieke sector, klimaatbeleid en de financiële sector.

Om tot een welzijnseconomie te komen is het nodig dat burgers meer macht krijgen, zodat politiek beleid op iedereen wordt afgestemd. Op basis van deze gedachtegang moeten lokale, nationale en regionale overheidsinstellingen en bedrijven experimenteren met een burgerberaad. In zo’n raad kunnen willekeurig gekozen, representatieve, burgers samenkomen om het beleid te bespreken, waarbij ze geïnformeerd en ondersteund worden door experts per beleidsstuk. Daarnaast kan de economie meer democratisch worden door het promoten en versterken van meer economische organisaties zoals burgerlijke organisaties, coöperaties en sociale ondernemingen.

Naast een exploratie van het effect van deze paradigmaverschuiving op de economie kijken de auteurs van dit rapport naar de volgende drie gebieden:

  1. de publieke sector,
  2. ecologisch beleid en
  3. de financiële sector.

Lees verder