Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad

De publicatie ‘Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad’ is een weergave van de presentaties die tijdens de 9e Neimed Krimplezing, 2017 zijn gehouden.

In het hoofdstuk ‘Brief aan Heerlen’ een oproep van Nol Reverda aan Heerlen voor meer ruimte voor de ontwikkeling van ‘stedelijkheid’ en een vaste plek voor breed debat over de (gewenste) ontwikkeling van de stad.

Samen met de brief vormt het hoofdstuk ‘Agenda Antistad. Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad’ (Maurice Hermans) de hoofdmoot in de publicatie. In zijn lezing ‘Degrowth: een agenda voor de Antistad’ verlegt Hermans als vervolg op ‘De Antistad’ de blik meer naar voren, naar de toekomst.

De publicatie is aanvullend voorzien van een selectie van recente blogbijdragen van de Neimed-website die raken aan het thema van deze lezing.

Download

Nol Reverda, Maurice Hermans, Wim Didderen e.a., Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad, Neimed, 2018.