Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden

In dit boekje staat toekomstbestendige zorg in krimpgebieden centraal. De zorg op Ameland is als casus genomen. Volgens de schrijvers van het boek moet de zorg op Ameland georganiseerd worden vanuit de cliëntvraag en moeten grenzen tussen zorgorganisaties verdwijnen. De huidige zorgorganisaties op Ameland, de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land, moeten samenwerken. Vanuit één organisatie kan er dan thuiszorg, huishoudelijke hulp, wijkverpleging, palliatieve zorg en welzijn voor het hele eiland worden geleverd.

Samenwerking maakt ouderenzorg op Ameland duurzaam, voor nu en in de toekomst en maakt het bovendien mogelijk zorg en ondersteuning doelmatig in te zetten”, aldus Roelof Jonkers. “Goede en toegankelijke gezondheidszorg is in krimpgebieden zoals de Waddeneilanden, maar ook Noordoost Friesland, belangrijk om de leefbaarheid op niveau te houden. Het moet mogelijk zijn dat mensen een leven lang op Ameland wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben.”

Marjan Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft toegezegd dat het plan voor een zorgbuurt op Ameland een experimenteerstatus krijgt. Daarmee kunnen de plannen verder ontwikkeld worden.

Lees de publicatie Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden (pdf)