Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

Verschillende dunbevolkte regio’s hebben te maken met bevolkingsdaling. Naast demografische processen van vergrijzing en ontgroening, is in deze gebieden een uitstroom van hoger opgeleiden zichtbaar. Platform31 onderzocht wat het perspectief is van middelbaar en laag opgeleide jongeren die in deze regio’s blijven. In gebieden met een kwetsbare economie en arbeidsmarkt heeft deze groep immers minder vanzelfsprekend kans op stabiel werk. Door globalisering, ontwikkelingen in de ICT, kortere productiecycli en toenemende eisen aan de competenties van werknemers verandert de arbeidsmarkt snel. In drie dunbevolkte regio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek) interviewde Platform31 ruim vijftig mbo-studenten. Hoe kijken zij aan tegen het leren, wonen en werken in een gebied met bevolkingsdaling? Welke toekomstbeelden en dromen hebben zij? Ook is gesproken met docenten en opleidingsmanagers en met hun ouders.

Lees de studie Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden