verkeerskunde-3-2022-buitengebied

Toegankelijk en mobiel buitengebied

Verkeerskunde (nr 3) staat stil bij de mobiliteit van het buitengebied, waar – anders dan in de stad – de afhankelijkheid van de auto toeneemt. Autobezit is daar geen keuze maar een noodzaak. Het ov wordt op het platteland wordt door velen ondermaats ervaren, juist nu de budgetten (dreigen te) verminderen. Met aandacht voor aanvullende vervoerssystemen, de noodzaak om de totale mobiliteit te organiseren, een app die barrières wegneemt, MaaS in de Achterhoek, het stimuleren van de e-bike, en enthousiaste beleidsmedewerkers die de toekomst van ov met vertrouwen tegemoet zien.

Lees de artikelen: