The Flexible City

De auteurs van The Flexibel City, Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, brengen de opgave van herbestemmen in stedelijk en landelijk gebied in beeld. Eerder deden zij dat al in de publicatie De flexibele stad (2013) op nationaal niveau. Nu verkennen zij dat op Europese schaal en komen vanuit dit perspectief tot een verrassende conclusie.

Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen kunnen veel beter worden benut, dat is hun vertrekpunt. Dat gaat niet alleen op voor grote steden, maar ook voor krimpende dorpen als Ulrum of stedelijke regio’s als Brussel. Duurzaam omgaan met de ruimte is urgent nu de groei van de Europese steden stagneert. In ‘The Flexible City’ analyseren de auteurs deze ontwikkeling van beheren, herstructureren, verdichten en verdunnen van de bestaande bebouwing. Zij geven de juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten die volgens hen flexibel genoeg zijn om deze nieuwe opdracht tot een succes te maken. Dat doen zij door Europese regio’s met elkaar te vergelijken, overeenkomsten en trends te benoemen aan de hand van 50 concrete voorbeelden die zij gedetailleerd beschrijven. Of het nu om een krimpende regio gaat of een stedelijk gebied in transitie, beiden kunnen van elkaar leren. En daarmee slaan zij een brug tussen de opgaven in stad en land. De publicatie is rijk aan tekeningen, kaarten en foto’s die hun heldere betoog ondersteunen. Na een periode van blauwdrukplanning verleggen zij de koers naar het initiatief dat uit de samenleving voortkomt. En daarmee slaan zij de spijker op zijn kop.

Volgens Andrea Prins, recencent van de publicatie op “Archined”:, zit de eye-opener in een “vaak bewust andere omgang met de tijd. Steekwoorden zijn: kleine stappen, alternatieven, deel-oplossingen, tijdelijkheid en traagheid. Inzichten mogen wijzigen. Zo omarm je het onverwachte, in plaats van het te bevechten. Juridische en financiële risico’s zijn te overzien. Instanties blijken eerder bereid tot juridische uitzonderingen, investeringen zijn kleiner, en investeringen en inkomsten liggen qua tijd dichter bij elkaar.”

Bestellen: Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, The Flexible City, nai010 publishers, 2016.