Gebrookerbos

Van weiland naar wij-land

In het boekje staan 23 micro-initiatieven opgenomen die de afgelopen tijd tot stand zijn gekomen door actieve burgers in Heerlen-Noord. Het boekje zet de (nu) zichtbare burgerinitiatieven op een rij, waardoor deze middels een bijgevoegde fietsroute te bezoeken en bekijken zijn.

Op het Festival van de Toekomst is tijdens de themasessie ‘Sociale Innovatie: de veranderende dynamiek in de wijk’ is Gebrookerbos gepresenteerd als overdraagbaar concept voor sociale innovatie bij bottom-up gebiedsontwikkeling in krimpgebieden.

Gebrookerbos geldt als een integraal concept dat gebiedsontwikkeling middels burgerparticipatie en burgerinitiatieven beoogt te realiseren. Gebrookerbos is een netwerk van burgerinitiatieven dat zorg draagt voor de natuurlijke, sociale en economische verduurzaming van open ruimtes in Heerlen-Noord.

Gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed werken ten behoeve van deze initiatieven samen onder de projectnaam Gebrookerbos, met steun van onder andere provincie Limburg en IBA-Parkstad.

Lees de publicatie Gebrookerbos (pdf)