Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden

Van krimp naar rek

Door vergrijzing en bevolkingsdaling staat de woningmarkt in krimp- en anticpeergebieden onder druk. Om leefbaarheid en aantrekkelijkheid te behouden is aanpak van de particuliere voorraad één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. In verschillende regio’s zijn hier al goede ervaringen mee en om deze te delen organiseerde Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK een leerkring. De opbrengsten uit dit traject zijn beschreven in de publicatie Van krimp naar rek.

Lees de publicatie Van krimp naar rek