S+RO over de Grijze Stad

Het platteland vergrijst, is de boodschap die we constant horen. Dat klopt op zich, maar in de steden is de groei van het aantal ouderen zowel absoluut als relatief veel groter. Zo komen er in Amsterdam de komende dertig jaar 200.000 ouderen bij, een groei van 212 procent ten opzichte van 2010. In deze special van S+RO (nr 1) onderzoekt gastredacteur Tijs van den Boomen de consequenties van de vergrijzing van de stad. Met bijdragen van Frank van Dam (PBL), The Cloud Collective, Lodewijk Brunt, Tineke Lupi (Platform31), Tracy Metz, Gert-Jan Hospers (Radboud Universiteit) e.a..

Zie: artikel Frank van Dam (PBL), Grijze Stad Met Kleurspoeling