Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

In dit onderzoek is het risico op vervoersarmoede, op buurtniveau voor de groeigemeente Utrecht en krimpgemeente Heerlen, in kaart gebracht met behulp van negen landelijk beschikbare registervariabelen die op huishoudensniveau met elkaar gecombineerd zijn.

Uit het theoretisch kader van dit onderzoek is gebleken dat vervoersarmoede speelt op het snijvlak van verschillende beleidsdomeinen. Er ligt hier een uitdaging voor de overheid en beleidsmakers uit deze domeinen om gezamenlijk te kijken naar de samenhang

Lees het artikel (Tijdschrift Vervoerwetenschap)