Reizen voor ambities?

Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze die afstand, nu en in de toekomst? Heeft dit gevolgen voor hun carrièremogelijkheden? De Provincie Friesland liet door Bureau PAU en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken of het aanbod van openbaar vervoer op het platteland een rol speelt bij de onderwijsprestaties van middelbare scholieren van het platteland.

Lees de samenvatting (pdf)

Lees het rapport Reizen voor ambities? (pdf)