Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

De kans op het vinden en behouden van werk is niet in elke regio even groot. Die regionale verschillen in werkzekerheid komen deels door regionale omstandigheden, die zich buiten de invloedsfeer van de werkzoekenden bevinden. Hoewel dit overheidsingrijpen rechtvaardigt, is het voor de overheid niet eenvoudig deze verschillen in kansen tussen regio’s te verkleinen, zo laat deze policy brief zien.
Lees verder