Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die gerelateerd zijn aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. Vooral in krimpgebieden tekent zich een aanzienlijke afwijking van het landelijk gemiddelde af. Platform31 onderzocht samen met provinciale kennisinstellingen wat het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s kan verklaren.

Lees verder

Lees ook: