Regionale monitor: Brede welvaart Fryslân verschilt per regio

Hoe staan de Friese regio’s er voor op het gebied van brede welvaart? Het FSP heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar de stand van zaken in kaart gebracht voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân. Het onderzoek laat ook de verschillen tussen de regio’s zien. Bestuurders en beleidsmakers kunnen hierdoor deze ‘brede welvaartsscans’ goed gebruiken om de mogelijkheden en beperkingen van de eigen regio in beeld te brengen.