Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Samen voor de beste dienstverlening aan ouderen

In het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe is op basis van beschikbare cijfers en gesprekken met ouderen een beeld samengesteld over de (toekomstige) ouderenondersteuning in de regio. Waar liggen kansrijke mogelijkheden en waar worden acute of toekomstige brandhaarden gesignaleerd? Het regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en tot stand gekomen met een subsidie van ZonMw, onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZoJP)’.

  • Uit het regiobeeld blijkt dat de groep 80 jaar en ouder naar verwachting in 2030 65,5% groter zal zijn dan in 2015. Naar verwachting zal de doelgroep 65 jaar en ouder 34,7% groter zijn in 2030, in vergelijking met 2015. Deze ‘dubbele’ vergrijzing in de komende jaren gaat gepaard met een hogere druk op de gezondheidszorg. Tegelijkertijd levert de derde levensfase (vanaf 65 jaar) ook kansen op. Het grotere aantal vitale 65-plussers kan ook een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning aan het groeiende aantal 80-plussers.
  • Uit het regiobeeld blijkt dat de zorgvraag voor ouderen die gebruik maken van de (wet) langdurige zorg (Wlz) de komende 20 jaar stijgt met 83%. In 2040 moeten 3.541 extra gebruikers van verpleegzorg worden voorzien, zowel thuis, in het verpleeghuis, als in tussenvoorzieningen.
  • Wat verder opvalt in de cijfers is dat veel ouderen (92,5% van de 75-plussers) nog thuis wonen. En dat naar verwachting de mobiliteitsbeperkingen van ouderen richting 2040 toenemen.

Lees verder (Trendbureau Drenthe)