Regio Deal Lab Governance: Tussentijdse leerervaringen

Het doel van deze notitie is kort te beschrijven wat de opbrengsten zijn van
het Regio Deal (RD) Lab Governance tot november 2020.

Deelnemende regio’s benadrukken dat het van belang is dat de betrokkenheid van het Rijk bij de regio niet ophoudt na 2022. Het Regio Deal instrument zou de opmaat moeten vormen voor langjarige samenwerking tussen regio, Rijk en de diverse andere betrokken partijen.

Lees verder