Reciprocity Contracts France

De Franse overheid heeft vier regio’s geselecteerd voor de pilot ‘wederkerigheidscontracten’ tussen steden en hun ommeland. Lokale overheden en burgers komen samen en onderhandelen over de ‘win-win partnerschappen’ en ontwikkelen activiteiten op thema’s waarbij zij een gemeenschappelijk belang hebben, zoals werkgelegenheid, milieu en lokale diensten. De gemeente Brest en de regio Centre-Ouest Bretagne werken samen aan innovatieve projecten op de terreinen gezondheid, energie, onderwijs en cultuur. Om van succes verzekerd te zijn, is het noodzakelijk te zorgen voor de nodige governance en financiering.

Lees de workingpaper

Zie ook: Boosting rural-urban partnerships for innovation: A new Interreg Europe project – RUMORE – will work to encourage rural-urban cooperation between innovation actors while strengthening regions’ innovation capacity, supporting their sustainable development and contributing to territorial cohesion.