Place attractiveness

A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour

De aantrekkelijkheid van een plaats wordt steeds belangrijker naarmate de demografische uitdagingen door groei of krimp van de bevolking groter zijn. De demografische veranderingen worden onder andere beïnvloed door de mate waarin mensen mobiel of immobiel zijn binnen en tussen regio’s en landen, en of plaatsen al dan niet mensen weten aan te trekken en te behouden. Dr. Inge Hooijen: ‘In dit proefschrift probeer ik inzicht te verschaffen in determinanten die een rol spelen bij waarom bepaalde plaatsen wel aantrekkelijk zijn en wel het vermogen in zich hebben om (nieuwe) inwoners aan te trekken en te behouden, en andere plaatsen niet.’

In het proefschrift heeft Inge Hooijen vier empirische studies uitgevoerd die zich richten op respectievelijk woonwensen, (on)mobiliteitsintenties, (on)mobiliteitsgedrag en locatiekeuze.

Lees verder (NEIMED)