Personalized & Customized Health

Hoe kan de provincie Groningen ervoor zorgen dat bewoners van plattelandsgebieden in de toekomst langer gezond thuis kunnen blijven wonen met behulp van maatwerk zorgconcepten met slimme technologie? SER Noord-Nederland adviseert om hiervoor een regiegroep in te richten met zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Samen ontwikkelen deze partijen een lange termijn visie, maar stellen ook een agenda op met concrete initiatieven die nu meteen in de praktijk uitgetest kunnen worden. Afspraken hierover worden vastgelegd in een niet vrijblijvend convenant. In de visie moet de eigen regie van de burger centraal staan. Bovendien moeten de bewoners zelf een belangrijke rol krijgen in de uitvoering.

Lees het advies Personalized & Customized Health